A fogalmak áttekintése A munkáltató, a munkáltatói jog gyakorlója A foglalkoztatás kérdéseinek megértéséhez lényeges annak ismerete, hogy mit jelent a munkáltató, és mit jelent a munkáltatói jog gyakorlója fogalom. A foglalkoztatás lényege, hogy létre kell jönnie annak a jogviszonynak, amelyből jogok és kötelezettségek hárulnak az érdekeltekre. A foglalkoztatási jogviszony létrejöttében két érdekelt van: az egyik a foglalkoztató, a másik pedig az, akit foglalkoztatnak. A foglalkoztatási jogviszony a köznevelésben a közalkalmazotti jogviszony, illetőleg a munkaviszony. A foglalkoztatási jogviszony alanya a munkáltató és a munkavállaló, illetve a munkáltató és a közalkalmazott. Munkáltató az lehet, aki a munkaszerződés megkötéséhez, illetve a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges jogképességgel rendelkezik. A szerződést kötő másik fél a köznevelésben ...