A foglalkoztatás kérdéseit meghatározó törvények A köznevelésről szóló törvény sajátos helyzetet teremt azáltal, hogy a foglalkoztatást meghatározó törvények mellett önálló, a munkavégzés kereteit meghatározó rendelkezéseket állapít meg a pedagógus-munkakörben, valamint a pedagógiai szakértői, pedagógiai előadó és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkezők részére. Ez az általános szabályokhoz képest azért „szokatlan”, mivel a munkavégzés az alkalmazás és foglalkoztatás rendje attól függően alakul, hogy az adott munkáltató a Munka Törvény könyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik-e. Az intézmény fenntartójától függ, hogy milyen rendelkezések alapján alakul a foglalkoztatottak helyzete. Az említett munkakörökben foglalkoztatottaknál azonban a köznevelési törvény előírásait kell alkalmazni a munkavégzésért járó ellenszolgáltatás megállapításakor. A köznevelésről szóló ...