Az Országgyűlés 2016. november 22-én fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. törvényt. Ez a törvénymódosítás, mint ahogy az elnevezése is utal rá, több különböző, az oktatás kérdéseit rendező törvény módosítását foglalja magában. Az alábbiakban azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény megváltozott rendelkezéseihez készültek magyarázatok a módosítással érintett paragrafusok sorrendjében. Abban az esetben, ha több, egymással összefüggő rendelkezés változik, a magyarázatok összekapcsolják az egymással összefüggő paragrafusokat. Lezárásukként feltüntetésre kerül a nemzeti köznevelésről szóló törvény, rövidítve: Köznev. tv. érintett paragrafusa. Lényeges annak ismerete is, hogy szűk kivétellel az új rendelkezések 2016. november 30-án léptek hatályba. Amennyiben a hatályba lépés napja ettől eltérő időpontra esik, abban az esetben ez feltüntetésre kerül a magyarázat alatt. [Magyarázatok ...