A külföldi iskolai kirándulás fogalma Az értelmező rendelkezések szerint akkor minősül a kirándulás külföldi iskolai kirándulásnak, ha a következő feltételek maradéktalanul megvalósulnak: – azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló legalább hét tanuló vegyen részt a kiránduláson, – a nevelési-oktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével szervezzék a kirándulást, – a kirándulás ne a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó állam területén valósuljon meg, – a kiránduláson való részvételért térítési díjat kell fizetni. Az iskolai közreműködés formái és jelentősége Ki a szervező? Minden esetben az elsődleges kérdés annak tisztázása, hogy az adott kirándulás ...