Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXX. törvény tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [a továbbiakban: Köznev. tv.] egyes rendelkezéseinek a módosítását is. A törvényt az országgyűlés a 2017. évi május 10-ei ülésnapján fogadta el. A Magyar Közlönyben 2017. június 9-én jelent meg. Hatályba lépésének több időpontja van: 2017. június 17., 2017. szeptember 1., 2018. január 1., 2018. április 1., 2018. szeptember 1. A változások feldolgozását követően feltüntetésre kerül az adott rendelkezés hatályba lépésének napja. Az értelmező rendelkezések bővülése (A 4. §-hoz) Az értelmező rendelkezések „rendeltetése” A jogszabályok elolvasása és megértése nem egyszerű feladat, arra való tekintettel, hogy sok esetben a rendelkezések összefüggenek más jogszabályok rendelkezéseivel. Általánosságban ...

Az egyházi és a magán köznevelési intézmények pedagógusai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény sajátossága, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat sok kérdésben kiemeli a munkaviszonyra, illetve a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó törvények hatálya alól. Bármelyik köznevelési intézményben lát el pedagógus-munkakörben nevelő és oktató munkát valaki, munkakörének meghatározására, a végzett munkáért járó ellenszolgáltatás megállapítására a köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, akár munkavállaló, akár közalkalmazott. Nem vonatkoznak e megállapítások az óraadó tanárra, mivel foglalkoztatásukra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni függetlenül attól, hogy a szerződést kötő mint munkáltató a munka törvénykönyve [2012. évi I. tv.] vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény [1992. évi XXXIII. tv.] hatálya alá tartozik. ...