A felmenő rendszer       A köznevelés egyik igen lényeges alapelve fogalmazódik meg az értelmező rendelkezések között. Felmenő rendszer: a tanulmányi- és vizsgakövetelmények bevezetésének fokozatos ütemezése, amelynek értelmében a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kezdve lehet bevezetni. [Köznev. tv. 4. § 8. pont]      Ez a szabály világos, minden tantervi változás vagy vizsgakövetelmény változása úgy vezethető be, hogy az induló legalacsonyabb évfolyamot érintse. Amennyiben a kerettanterv szerint az adott tantárgyat négy évfolyamon keresztül oktatják, a követelményrendszer megváltoztatásához, bevezetéséhez négy évet kell biztosítani.       Az új követelmények bevezetésénél nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a változások érintik az iskola pedagógiai ...