A munkában töltött idő          A munkavégzéssel összefüggő rendelkezések alapján a munkában töltött időhöz számos jogkövetkezmény kapcsolódik. Értelemszerűen ahhoz, hogy a munkában töltött időt bármilyen szempontból figyelembe lehessen venni, arra van szükség, hogy megfelelő módon igazolni tudják a munkavégzés helyét, továbbá a munkába állás kezdő és befejező időpontját. A munkában töltött idő figyelembe vételére abban az esetben van csak lehetőség, ha a munkavégzésre törvényes keretek között jogviszonyt létesítettek, továbbá eleget tettek a bejelentéssel, nyilvántartással, közterhek viselésével kapcsolatos előírásoknak.       Az egyes munkában töltött idők figyelembe vételére, beszámítására, jogkeletkeztető hatására nem azonos szabályok irányadóak, attól függően, hogy milyen jogosultság érvényesítéséhez kívánják „elszámolni”, illetőleg attól függően, hogy a foglalkoztatásra milyen jogviszony ...