Az állam fenntartói feladatai ellátásának új rendje A most bevezetésre kerülő változások nem érintik azokat a szakképző intézményeket, amelyek 2015. júliusában átkerültek a nemzetgazdasági miniszterhez, beépültek a szakképzési centrumokba. Nincs változás a szakképzés feladataiban résztvevő más minisztériumi fenntartásban működő szakképző intézmények esetében sem. A megjelent törvénymódosításban és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletben szabályozott ...

Az egyházi és a magán köznevelési intézmények pedagógusai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény sajátossága, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat sok kérdésben kiemeli a munkaviszonyra, illetve a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó törvények hatálya alól. Bármelyik köznevelési intézményben lát el pedagógus-munkakörben nevelő és oktató munkát valaki, munkakörének meghatározására, a végzett munkáért járó ellenszolgáltatás megállapítására a köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, akár munkavállaló, akár közalkalmazott. Nem vonatkoznak e megállapítások az óraadó tanárra, mivel foglalkoztatásukra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni függetlenül attól, hogy a szerződést kötő mint munkáltató a munka törvénykönyve [2012. évi I. tv.] vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény [1992. évi XXXIII. tv.] hatálya alá tartozik. ...