a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról tárgyú 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [Kjt-Vhr.] rendelkezései alapján 1. A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás kezdete: a) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén a pedagógus jelentkezésének az intézményvezető által az informatikai rendszerben történő rögzítésének az időpontja, b) nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus jelentkezési lapja intézményvezető részére történő kézbesítésének az időpontja [Kjt-Vhr. 10/A. § (4) bek.] 2. ...