A 2018. évre a köznevelési feladatokhoz mintegy 1469 milliárd forint áll rendelkezésre, ezen belül a többletfeladatok új forrásigénye 53,4 milliárd forint. A többlet-előirányzatok a köznevelési feladatellátást végző állami fenntartók intézményi költségvetéseibe és a nem állami fenntartók feladatalapú támogatásaiba épültek be, ezen felül a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet további 8,3 milliárd forint többlettámogatást tartalmaz köznevelési célra. A költségvetési támogatások alakulása 2017-ről 2018-ra A felmenő rendszerben bevezetett bérintézkedésekkel összefüggően a 2018. évi előirányzatokba beépült többletek: A 2017/2018-as tanévvel kiteljesedik a 2013 szeptemberében bevezetett pedagógus életpálya-modell a tervezett ütemezésnek megfelelően. Ennek keretében a 2017. évi költségvetési törvényben a 2017/2018. tanév indulásától biztosított többletforrás szintrehozására került sor. A 2017-ben lefolytatott eredményes minősítési ...

A külföldi iskolai kirándulás fogalma Az értelmező rendelkezések szerint akkor minősül a kirándulás külföldi iskolai kirándulásnak, ha a következő feltételek maradéktalanul megvalósulnak: – azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló legalább hét tanuló vegyen részt a kiránduláson, – a nevelési-oktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével szervezzék a kirándulást, – a kirándulás ne a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó állam területén valósuljon meg, – a kiránduláson való részvételért térítési díjat kell fizetni. Az iskolai közreműködés formái és jelentősége Ki a szervező? Minden esetben az elsődleges kérdés annak tisztázása, hogy az adott kirándulás ...