A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idők kiszámítása közzétételének a szeptember 1-jétől hatályos ún. pedagóguséletpályamodell ad különös aktualitást. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága és a Kormány között létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel u. i. a Sztrájkbizottságnak a tárgyalások során sikerült elérnie azt, hogy a pedagógusok besorolásakor vegyék figyelembe mindazokat a korábbi foglalkoztatási jogviszonyokat, amelyeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) a fizetési fokozat megállapításához jogszerző időként elfogad. A törvénymódosítás megtörtént. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. § (5) bekezdésének eredeti szövege kizárólag a pedagógus-munkakörben eltöltött jogviszonyokat engedte beszámítani. Kivétel: a Gyakornok fokozatba sorolt pedagógus! ...

A munkában töltött idő          A munkavégzéssel összefüggő rendelkezések alapján a munkában töltött időhöz számos jogkövetkezmény kapcsolódik. Értelemszerűen ahhoz, hogy a munkában töltött időt bármilyen szempontból figyelembe lehessen venni, arra van szükség, hogy megfelelő módon igazolni tudják a munkavégzés helyét, továbbá a munkába állás kezdő és befejező időpontját. A munkában töltött idő figyelembe vételére abban az esetben van csak lehetőség, ha a munkavégzésre törvényes keretek között jogviszonyt létesítettek, továbbá eleget tettek a bejelentéssel, nyilvántartással, közterhek viselésével kapcsolatos előírásoknak.       Az egyes munkában töltött idők figyelembe vételére, beszámítására, jogkeletkeztető hatására nem azonos szabályok irányadóak, attól függően, hogy milyen jogosultság érvényesítéséhez kívánják „elszámolni”, illetőleg attól függően, hogy a foglalkoztatásra milyen jogviszony ...