Munkakör vagy megbízás? A köznapi szóhasználat ellenére nem a köznevelési intézmény dolgozói választhatják meg az adott intézmény vezetőjét. Arra van joguk és lehetőségük, hogy közreműködjenek az intézményvezetői megbízással kapcsolatos pályázati felhívásra beadott pályázatok elbírálásában. Véleményezési joggal rendelkeznek, ami természetesen nem köti a megbízási jogkör gyakorlóját. Annak ellenére, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény vagy Köznev. tv.] minden esetben intézményvezetői megbízásról rendelkezik, valójában ez a fogalom csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [a továbbiakban: közalkalmazotti törvény vagy Kjt.] hatálya alá tartozó munkáltatók esetében alkalmazható. Vezetői megbízás ugyanis csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján adható. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ...