Az illetményalap és az illetmény “Minimum” és többlet A jövőben mindazoknak, akiknek a juttatását – illetmény, munkabér – a pedagógus-életpályára vonatkozó rendelkezések alapján állapítják meg, két részre kell bontani. Minden érintett részére meg kell állapítani azt az összeget, amelynél kevesebbet nem lehet megállapítani, és ehhez az összeghez kapcsolódhat további mérlegelés alapján megállapított juttatás. Az illetmény meghatározásának folyamata A konkrét, az adott pedagógusnak járó illetmény meghatározásához három lépést kell megtenni. Az első lépés: meg kell határozni az illetményalapot. A második lépés meg kell határozni az érintett pedagógus helyét a “bértáblában”, A harmadik lépés: meg kell határozni az illetményalapnak az érintett által “elfoglalt – megfelelő fokozat és megfelelő kategória – pozícióban” található %-át. ...

A díjazás rendjét meghatározó új rendelkezések 2017. január 1-jétől kezdve a foglalkoztatás szabályai fontos rendelkezéssel egészültek ki. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek az említett időpontban lépett hatályba a 32/A. §-a, a következő szöveggel: “32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhét százaléka. (2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti ...

A szakiskolai évfolyamok    A szakképzés új rendszerében alapvetően megváltozott a szakiskola feladata. 2016. szeptember 1-jétől a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésével-oktatásával összefüggő feladatokat látja el, abban az esetben, ha a tanuló sajátos nevelési igénye miatt képtelen a többi tanulóval együtt felkészülni. A szakiskola szakmai vizsgára készíti fel a tanulókat az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében. A felkészítés a szakképzési kerettanterv vagy a speciális kerettanterv alapján folyik.      A szakiskola évfolyamainak száma nincs meghatározva a köznevelésről szóló törvényben: azt a speciális kerettanterv határozza meg. Az új rendelkezések alapján azonban egyértelművé vált, hogy a szakiskolában a felkészítés szakképzési évfolyamokon folyik. Kivétel ez alól az enyhe ...