A foglalkoztatás kérdéseit meghatározó törvények A köznevelésről szóló törvény sajátos helyzetet teremt azáltal, hogy a foglalkoztatást meghatározó törvények mellett önálló, a munkavégzés kereteit meghatározó rendelkezéseket állapít meg a pedagógus-munkakörben, valamint a pedagógiai szakértői, pedagógiai előadó és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkezők részére. Ez az általános szabályokhoz képest azért „szokatlan”, mivel a munkavégzés az alkalmazás és foglalkoztatás rendje attól függően alakul, hogy az adott munkáltató a Munka Törvény könyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik-e. Az intézmény fenntartójától függ, hogy milyen rendelkezések alapján alakul a foglalkoztatottak helyzete. Az említett munkakörökben foglalkoztatottaknál azonban a köznevelési törvény előírásait kell alkalmazni a munkavégzésért járó ellenszolgáltatás megállapításakor. A köznevelésről szóló ...

A köznevelésről szóló törvény számos rendelkezése utal a köznevelési feladatokat ellátó hatóságra, mint intézkedésre, döntésre jogosult szervre. A kormányra bízta ennek a hatóságnak a kijelölését. Nem egyszerű dolog “összehozni” a feladatokat az érintett hatósággal. A köznevelésről szóló törvény alkalmazza még a “hivatal” kifejezést is. Ez az Oktatási Hivatal jelölése. Az Oktatási Hivatal a szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítési rendszere működtetésében, a KIR működtetésében, az állami vizsgarendszer feladatainak ellátásában, a pedagógiai szakmai szolgáltatások megszervezésében játszik szerepet. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A KÖZNEVELÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ HATÓSÁGOK [38/A. § (1)] I. ...