Az Országgyűlés 2016. november 22-én fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. törvényt. Ez a törvénymódosítás, mint ahogy az elnevezése is utal rá, több különböző, az oktatás kérdéseit rendező törvény módosítását foglalja magában. Az alábbiakban azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény megváltozott rendelkezéseihez készültek magyarázatok a módosítással érintett paragrafusok sorrendjében. Abban az esetben, ha több, egymással összefüggő rendelkezés változik, a magyarázatok összekapcsolják az egymással összefüggő paragrafusokat. Lezárásukként feltüntetésre kerül a nemzeti köznevelésről szóló törvény, rövidítve: Köznev. tv. érintett paragrafusa. Lényeges annak ismerete is, hogy szűk kivétellel az új rendelkezések 2016. november 30-án léptek hatályba. Amennyiben a hatályba lépés napja ettől eltérő időpontra esik, abban az esetben ez feltüntetésre kerül a magyarázat alatt. [Magyarázatok ...

Az állam fenntartói feladatai ellátásának új rendje A most bevezetésre kerülő változások nem érintik azokat a szakképző intézményeket, amelyek 2015. júliusában átkerültek a nemzetgazdasági miniszterhez, beépültek a szakképzési centrumokba. Nincs változás a szakképzés feladataiban résztvevő más minisztériumi fenntartásban működő szakképző intézmények esetében sem. A megjelent törvénymódosításban és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletben szabályozott ...

Az egyházi és a magán köznevelési intézmények pedagógusai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény sajátossága, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat sok kérdésben kiemeli a munkaviszonyra, illetve a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó törvények hatálya alól. Bármelyik köznevelési intézményben lát el pedagógus-munkakörben nevelő és oktató munkát valaki, munkakörének meghatározására, a végzett munkáért járó ellenszolgáltatás megállapítására a köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, akár munkavállaló, akár közalkalmazott. Nem vonatkoznak e megállapítások az óraadó tanárra, mivel foglalkoztatásukra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni függetlenül attól, hogy a szerződést kötő mint munkáltató a munka törvénykönyve [2012. évi I. tv.] vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény [1992. évi XXXIII. tv.] hatálya alá tartozik. ...